Policy för återbetalning

1. Allmänna bestämmelser
Denna återbetalningspolicy är utformad för att beskriva förfaranden och villkor för återbetalningar när kunder inte är nöjda med de tjänster som tillhandahålls. Policyn fastställer tydliga regler och förfaranden som gäller för begäran om återbetalning.

2. Ansvarsområden
Företaget Advertise Help AB har åtagit sig att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och följa alla tillämpliga lagar och förordningar om investeringar.

3. Villkor och bestämmelser för återbetalningar
3.1 Oavsiktliga transaktioner: I händelse av oavsiktliga transaktioner eller tekniska fel som kan leda till förlust av medel, åtar sig företaget att återbetala de förlorade medlen i sin helhet.
3.2 Annullering av transaktioner: Kunden har rätt att avbryta en transaktion inom ett visst tidsintervall från det att den utfördes. Återbetalning sker i enlighet med fastställda villkor och provisioner.
3.3 Otillfredsställande kvalitet på tjänster: Om kunden inte är nöjd med kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls, överväger företaget begäran om återbetalning på individuell basis och fattar ett beslut i enlighet med interna förfaranden.
3.4 Förbjudna transaktioner: Återbetalningar kommer inte att utfärdas om transaktionen var relaterad till olagliga handlingar eller brott mot företagets policy.

4. Förfarande för återbetalning
4.1 Lämna in en begäran: Kunden lämnar in en begäran om återbetalning genom att kontakta supportteamet via de angivna kontaktuppgifterna.
4.2 Övervägande av begäran: Begäran om återbetalning övervägs av företaget så snart som möjligt, vanligtvis inom två arbetsveckor.
4.3 Beslut: Efter att ha granskat begäran kommer företaget att besluta om det ska utfärda en återbetalning eller förklara orsakerna till vägran.
4.4 Utbetalning av medel: Om beslutet är positivt gör företaget en utbetalning av medlen till kundens konto så snart som möjligt.

5. Slutliga villkor
Denna återbetalningspolicy är en integrerad del av de allmänna villkoren för användning av investeringsplattformen. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i policyn utan föregående meddelande, men ändringarna kommer att publiceras på företagets officiella webbplats.

logo Kontaktuppgifter:

Advertise Help AB
Bangårdsgatan 6, 602 28 Norrköping, Sverige
+46 10454 5910
[email protected]

Friskrivningsklausul:

Allt material på webbplatsen är endast avsett för informationsändamål. Informationen på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan rådgivning, och du bör inte relatera till något innehåll på webbplatsen som sådant. Vi rekommenderar att du genomför din egen marknadsundersökning. Besökare på webbplatsen är ensamma ansvariga för eventuella konsekvenser av sina beslut efter att ha läst den information som tillhandahålls på denna webbplats.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelsen. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Du kan när som helst inaktivera cookies.