Allmänna villkor och bestämmelser

Välkommen till webbplatsen advertisehelp.com!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användning av webbplatsen advertisehelp.com som finns på advertisehelp.com.

Genom att besöka denna webbplats förutsätter vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda advertisehelp.com om du inte godkänner alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa Villkor, Integritetspolicyn och Friskrivningsklausulen samt alla avtal: "Kund", "du" och "din" avser dig, den person som besöker denna webbplats och följer företagets villkor. "Företaget", "vi", "oss", "vår" hänvisar till vårt företag. "Webbplats", "parter" eller "vi" avser både dig och oss. Alla villkor hänvisar till erbjudande, godkännande och övervägande av betalningar som är nödvändiga för att genomföra processen att hjälpa kunden på det mest lämpliga sättet för att möta kundens behov i samband med företagets tillhandahållande av de ovannämnda tjänsterna i enlighet med nederländsk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, med stor bokstav och/eller han/hon/dem eller de kommer att anses vara utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

Kakor
Vi använder cookies. Genom att besöka webbplatsen advertisehelp.com samtycker du till användningen av cookies i enlighet med advertisehelp.com:s integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att få information om dig under varje besök. Cookies används av vår webbplats för att tillhandahålla funktionalitet i vissa områden och för att göra det lättare för besökare att använda webbplatsen. Vissa av våra partners/annonseringspartners kan också använda cookies.

Licens
Om inget annat anges äger advertisehelp.com och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på advertisehelp.com webbplats. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du får ta del av material från webbplatsen advertisehelp.com för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Användaren bör inte göra det:
- Reproducera något material från advertisehelp.com;
-Sälja, hyra eller underlicensiera något material från advertisehelp.com reproducera, duplicera eller kopiera något material från advertisehelp.com;
-Innehåll i advertisehelp.com;

Sektioner på denna webbplats ger användare möjlighet att publicera och dela åsikter och information inom specifika områden på webbplatsen. advertisehelp.com filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de publiceras på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter eller uppfattningar hos advertisehelp.com. dess representanter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikterna och åsikterna hos den person som publicerar sina egna åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska advertisehelp.com inte hållas ansvarig för några kommentarer eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits som ett resultat av användning och/eller publicering och/eller utseende av några kommentarer på denna webbplats.

advertisehelp.com förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller i strid med dessa villkor.

Användaren garanterar och försäkrar att:
- Du har
- Du har rätt att publicera kommentarer på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och behörigheter för att göra det;
- Kommentarerna inte gör intrång i några immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärken som tillhör tredje part;
- Kommentarer får inte innehålla ärekränkande, förtalande, stötande, obscent eller på annat sätt olagligt material som utgör ett intrång i privatlivet;
- Kommentarer får inte användas för att annonsera eller främja kommersiella eller personliga aktiviteter, eller för att representera kommersiella eller olagliga aktiviteter.

Du ger härmed advertisehelp.com en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, modifiera och tillåta andra att använda, reproducera och modifiera dina kommentarer i någon form, format eller medium.

Hyperlänkar till vårt material

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt tillstånd:
- Statliga myndigheter;
- Sökmotorer;
-Informationsorganisationer;
- företag som tillhandahåller onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatser som tillhör andra listade företag;
- ackrediterade företag, med undantag för ideella organisationer, välgörenhetsköpcentrum och välgörenhetsstiftelser, som inte får länka till vår webbplats;

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, publikationer eller annan information på webbplatsen under förutsättning att en sådan länk (a) inte är vilseledande på något sätt, (b) inte antyder falsk sponsring, stöd eller godkännande av den länkade webbplatsen och dess produkter och/eller tjänster, (c) passar in i sammanhanget för den länkade webbplatsen.

Vi kan överväga och godkänna andra förfrågningar om länkar från följande typer av organisationer:
-Allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag;
- webbplatser för dot.com-gemenskaper;
- Sammanslutningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer;
- Distributörer av kataloger online;
- Webbportaler;
- Räkenskaps-, juridiska och konsultföretag;
- Utbildningsinstitutioner och yrkesorganisationer;

Vi kommer att godkänna dessa organisationers begäran om en länk om vi fastställer att (a) länken inte missgynnar oss eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har ett negativt förhållande till oss; (c) fördelen för oss av att hyperlänken är synlig kompenserar för bristen på verkliga kilobytes; och (d) länken är kopplad till allmän resursinformation.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida under förutsättning att länken (a) inte är vilseledande på något sätt; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkade webbplatsen och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkade webbplatsen.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 och vill länka till vår webbplats, måste du meddela oss detta genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. I meddelandet ska du ange ditt namn, namnet på din organisation, dina kontaktuppgifter och webbadressen till din webbplats, en lista över webbadresser från vilka du vill länka till vår webbplats och en lista över webbadresser till våra webbplatser som du vill länka till. Förvänta dig ett svar inom 2-3 veckor.

Auktoriserade organisationer får länka till vår webbplats enligt följande:
- med vårt företagsnamn
- Med vårt företagsnamn;
- eller med hjälp av Uniform Resource Locator;
- eller med hjälp av någon annan beskrivning av vår länkade webbplats som är lämplig för den länkade webbplatsens sammanhang och innehållsformat;

Användning av advertisehelp.com-logotypen eller annan konstnärlig utformning är inte tillåten för länkar om det inte finns ett licensavtal för varumärket.

IFRAME
Du får inte skapa en ram runt våra webbsidor som ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd.

Ansvar för innehåll
Vi ansvarar inte för det innehåll som publiceras på din webbplats. Du samtycker till att försvara oss mot alla anspråk som uppstår till följd av användningen av din webbplats. Ingen webbplats får innehålla länkar som kan tolkas som ärekränkande, obscena eller kriminella, eller som gör intrång i, kränker eller på annat sätt bryter mot tredje parts rättigheter.

Din integritet
Läs vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att

Vi förbehåller oss rätten att ta bort alla länkar eller specifika referenser till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och länkpolicyer. Genom att länka till vår webbplats när som helst samtycker du till att vara bunden av och följa dessa villkor för länkning.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar en länk på vår webbplats som av någon anledning är stötande, kan du när som helst kontakta oss för att meddela oss detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att svara direkt till dig.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, fullständig eller korrekt, och vi gör inte heller några åtaganden för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt.

Uteslutande av ansvar

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver vi oss från alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och din användning av den. Ingenting i denna friskrivningsklausul ska gälla:
- begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
- begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
- begränsa vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag;
- exkludera vårt eller användarens ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag;

De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) styrs av föregående stycke; och (b) styr alla skyldigheter enligt denna ansvarsfriskrivning, inklusive avtalsenliga skyldigheter, skadeståndsskyldigheter och brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och den information och de tjänster som finns där tillhandahålls kostnadsfritt, ska vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador.

logo Kontaktuppgifter:

Advertise Help AB
Bangårdsgatan 6, 602 28 Norrköping, Sverige
+46 10454 5910
[email protected]

Friskrivningsklausul:

Allt material på webbplatsen är endast avsett för informationsändamål. Informationen på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller någon annan rådgivning, och du bör inte relatera till något innehåll på webbplatsen som sådant. Vi rekommenderar att du genomför din egen marknadsundersökning. Besökare på webbplatsen är ensamma ansvariga för eventuella konsekvenser av sina beslut efter att ha läst den information som tillhandahålls på denna webbplats.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelsen. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Du kan när som helst inaktivera cookies.